Zasady postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

Mając na uwadze Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) informuję o następujących zasadach postępowania z odpadami przez osoby zdrowe objęte kwarantanną oraz osoby stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

  2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

 

 Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Obraz

    Obraz