Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2019

Wójt Gminy Siekierczyn zaprasza Mieszkańców Sołectw Gminy Siekierczyn na zebrania wiejskie, na których odbęda się  wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Harmonogram zebrań wiejskich:

 1. Sołectwa Rudzica - 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Rudzicy.
 2. Sołectwa Zaręba - 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej w Zarębie.
 3. Sołectwa Nowa Karczma - 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie.
 4. Sołectwa Wyręba - 15 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Wyrębie.
 5. Sołectwa Wesołówka - 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Wesołówce.
 6. Sołectwa Siekierczyn Górny - 23 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie.
 7. Sołectwa Siekierczyn Dolny - 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie.

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie obrad zebrania wiejskiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Dokonanie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej:
  1. odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów  organów sołectwa określonych w statucie sołectwa,
  2. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,
  3. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,
  4. zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej,
  5. przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
 1. Wnioski, zapytania i informacje.
 2. Zamknięcie obrad zebrania wiejskiego.

UWAGA :

 • Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 • W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania po upływie 30 minut w tym samym miejscu.
 • Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu i może podejmować prawomocne uchwały.

Wójt Gminy

Dariusz Furdykoń

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie