Nowy samochód strażacki dla OSP Siekierczyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2017

Gmina Siekierczyn wraz z 11 gminami województwa dolnośląskiego uczestniczyła w projekcie unijnym związanym z pozyskaniem sprzętu pożarniczego pod nazwą „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica, w wyniku którego zakupiła samochód strażacki dla OSP Siekierczyn z 63% dofinansowaniem środkami unijnymi. Realizując projekt zakupiono 10 nowoczesnych samochodów strażackich (7 średnich i 3 lekkie) i 2 hydrauliczne zestawy ratownictwa technicznego za kwotę 6,3 mln zł, w tym dofinansowanie to 4,03 mln zł.

15 listopada br. w Burkatowie w gminie Świdnica nastąpiło uroczyste przekazanie wozów strażackich oraz odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W przekazaniu wozów OSP Siekierczyn uczestniczył Zarząd OSP w składzie: Jarosław Uryga - prezes, Piotr Wiertelak -wiceprezes, Dariusz Frydryk – naczelnik i Janusz Niekrasz - wójt gminy.

Nasza OSP otrzymała lekki samochód pożarniczy o wartości 367 tys. zł na podwoziu samochodu IVECO z silnikiem o mocy 180 KM napędzanym olejem napędowym i masie całkowitej pojazdu gotowego do akcji ratowniczo gaśniczej 7500 kg. Samochód wyposażony jest w tzw. linię szybkiego natarcia uruchamianą agregatem wysokociśnieniowym 40 bar, pobierającym wodę ze zbiornika o pojemności 1250 l. Przy zbiorniku wody jest też zbiornik 120 l na środek pianotwórczy. W sposób ergonomiczny umieszczono skrytki, półki i tace na sprzęt pożarniczy zamykany 4 żaluzjami. Wszystko z blachy i profili nierdzewnych. Z przodu samochodu jest wyciągarka. Ponadto wmontowano nowoczesną radiostację oraz sygnalizację świetlną i głosową.

Miejmy nadzieję, że ten samochód będzie mało używany, a jak zajdzie potrzeba to będzie skuteczny w akcji ratowniczo - gaśniczej.

Janusz Niekrasz
Wójt Gminy

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie