Urząd Gminy Siekierczyn
Siekierczyn 271
59-818 Siekierczyn
tel.: 75 7221778, 88
fax: 75 7221750
e-mail:
Imieniny:
Płatnik
Aktualności
KOMUNIKAT - cmentarz parafialny w Zarębie
2015-04-23

Informuję, że na mocy aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2015 r. gmina Siekierczyn stała się właścicielem i administratorem dotychczasowego cmentarza parafialnego w Zarębie. W związku z tym proszę aby członkowie rodzin zmarłych pochowanych na dotychczasowym cmentarzu parafialnym, na nagrobkach których widnieje więcej niż jedno imię i nazwisko zmarłego, zgłosili się pilnie do Urzędu Gminy Siekierczyn w celu wskazania opiekuna grobu oraz udzielenia informacji o sposobie pochowania zmarłych (pokój nr 18).
Jest to konieczne do przyspieszenia prac związanych z założeniem przez administrację cmentarza, czyli Gminę Siekierczyn, księgi „Ewidencji grobów”, wymaganej przepisami prawa.

Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowana przez TVP Wrocław I Dolnośląskie Kuratorium Oświaty dotycząca porządkowania polskiego cmentarza w Hanaczowie pow. Przemyślany (Ukraina) skierowana do byłych mieszkańców Hanaczowa celem organizacji kilkudniowego wyjazdu. Adresatami są byli mieszkańcy Hanaczowa obecnie mieszkańcy Rudzicy, Wesołówki i Radzimowa. Dla zainteresowanych kontakt telefoniczny: 75 7221778 – Ewa Rozińska...

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie wraz Towarzystwem Cyklistów „Orzeł” zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na Rajd Rowerowy „Siekierczyńska 40-tka”, który odbędzie się 24 maja 2015 r. Rozpoczęcie rajdu nastąpi o godz. 1000 pod siekierczyńskim domem kultury. Trasa wiedzie przez gminę Siekierczyn i Platerówka...

Informuję, że w miesiącu kwietniu 2015 r. na terenie Gminy Siekierczyn będą odbierane od mieszkańców zbędne meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. tapczany, łózka, krzesła, szafy, dywany, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne) w następujących terminach...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2015-03-26

Zawiadamiam, że w miesiącu kwietniu 2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siekierczynie (przy posesji nr 186E) będzie czynny w dniu: 11 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Janusz Niekrasz
Wójt Gminy Siekierczyn

Utrudnienia w ruchu drogowym
2015-03-20

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 23 marca 2015r. w godzinach 10.00 - 18.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku Węzeł Zgorzelecki (skrzyżowanie autostrady A4 i Drogi Krajowej 94) – do Węzła Godzieszów (skrzyżowanie drogi krajowej 94 z drogą 296). Przyczyną tego będzie organizowany sprzeciw przewoźników wobec działań rządów państw członkowskich UE, jak również rządów państw trzecich, utrudniających prowadzenie na terytorium tych krajów działalności gospodarczej, w szczególności działalności w branży przewozu drogowego towarów.

ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

Proszę o wypełnienie przez zainteresowanych mieszkańców gminy Siekierczyn ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Siekierczyn do dnia 31 marca 2015 r. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie będzie pomocne przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu, której członkiem jest również Gmina Siekierczyn. Za pośrednictwem LGD Partnerstwo Izerskie jest szansa na pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej na rozwój naszych miejscowości i działań społecznych sołectw.

Przerwa w dostawie wody
2015-03-17

W dniu 18.03.2015 r. (środa) w godz. od 8.00 do 14.00 w miejscowości Zaręba i Siekierczyn wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej.

Wójt Gminy
mgr Janusz Niekrasz

Publikujemy HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH z Gminy Siekierczyn w postaci kalendarzy na rok 2015.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Ilość wiadomości: 171
następne
Copyright © 2011 Gmina Siekierczyn

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!