Urząd Gminy Siekierczyn
Siekierczyn 271
59-818 Siekierczyn
tel.: 75 7221778, 88
fax: 75 7221750
e-mail:
Imieniny:
Płatnik
Silny wiatr
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 - Silny wiatr/2
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:00 dnia 31.03.2015 do godz. 18:00 dnia 01.04.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, początkowo z południa, później z zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru (100 km/h) prognozowane są późnym popołudniem 31.03 i początkowo w nocy 31.03/01.04 oraz ponownie w godzinach południowych 01.04.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Aktualności
Meble i inne odpady wielkogabarytowe
2015-03-26

Informuję, że w miesiącu kwietniu 2015 r. na terenie Gminy Siekierczyn będą odbierane od mieszkańców zbędne meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. tapczany, łózka, krzesła, szafy, dywany, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne) w następujących terminach...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2015-03-26

Zawiadamiam, że w miesiącu kwietniu 2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siekierczynie (przy posesji nr 186E) będzie czynny w dniu: 11 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Janusz Niekrasz
Wójt Gminy Siekierczyn

Utrudnienia w ruchu drogowym
2015-03-20

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 23 marca 2015r. w godzinach 10.00 - 18.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku Węzeł Zgorzelecki (skrzyżowanie autostrady A4 i Drogi Krajowej 94) – do Węzła Godzieszów (skrzyżowanie drogi krajowej 94 z drogą 296). Przyczyną tego będzie organizowany sprzeciw przewoźników wobec działań rządów państw członkowskich UE, jak również rządów państw trzecich, utrudniających prowadzenie na terytorium tych krajów działalności gospodarczej, w szczególności działalności w branży przewozu drogowego towarów.

ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
2015-03-18

ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie"

Proszę o wypełnienie przez zainteresowanych mieszkańców gminy Siekierczyn ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Siekierczyn do dnia 31 marca 2015 r. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie będzie pomocne przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Partnerstwo Izerskie w Uboczu, której członkiem jest również Gmina Siekierczyn. Za pośrednictwem LGD Partnerstwo Izerskie jest szansa na pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej na rozwój naszych miejscowości i działań społecznych sołectw.

Przerwa w dostawie wody
2015-03-17

W dniu 18.03.2015 r. (środa) w godz. od 8.00 do 14.00 w miejscowości Zaręba i Siekierczyn wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej.

Wójt Gminy
mgr Janusz Niekrasz

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - KALENDARZE
2015-03-12

Publikujemy HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH z Gminy Siekierczyn w postaci kalendarzy na rok 2015.

Nowe dowody osobiste
2015-03-12

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Kolejne obniżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015-03-02

Na V sesji Rady Gminy Siekierczyn, która odbyła się w dniu 24 lutego br. zostały podjęte dwie uchwały, na podstawie których zostały wprowadzone obniżone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

PUNKTY ROZLICZEŃ PIT PRZEZ INTERNET W GMINACH
2015-02-20

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu informuje, iż w miesiącu marcu 2015r. w 5 gminach powiatu lubańskiego (poza terenem miejskiej i wiejskiej gminy Lubań) utworzone zostaną punkty wysyłania zeznań drogą elektroniczną, w których przy wsparciu pracowników Urzędu Skarbowego w Lubaniu będzie można szybko i prawidłowo wypełnić obowiązek rozliczenia się z osiągniętych dochodów ...

Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Siekierczynie
2015-02-18

Wójt Gminy Siekierczyn ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum w Siekierczynie...

Ilość wiadomości: 168
następne
Copyright © 2011 Gmina Siekierczyn

Valid HTML 4.01 Transitional

Poprawny CSS!