Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Beneficjentem tego programu może być Gmina Siekierczyn.

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie LGD - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Stowarzyszenie LGD - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
Powiększ zdjęcie

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 03.02.2017 r. w Ośrodku Zdrowia w Siekierczynie 341 w godzinach od 08:00 do 11:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
Powiększ zdjęcie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Wójt Gminy Siekierczyn działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku. 

17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
Powiększ zdjęcie

Informacja dla kontrahentów gminy Siekierczyn i jej jednostek organizacyjnych

W związku z centralizacją podatku VAT   z dniem 1 stycznia 2017 r.     nabywcą   we wszystkich  fakturach  wystawianych na rzecz gminy i jednostek  organizacyjnych będzie   wyłącznie  GMINA SIEKIERCZYN  a  odbiorcą   - jednostka  organizacyjna gminy.

13 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Informacja dla kontrahentów gminy Siekierczyn i jej jednostek organizacyjnych
Powiększ zdjęcie

Uwaga hodowcy drobiu i innych ptaków!

W zawiązku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaniu  informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia osoby utrzymujące drób lub inne ptaki są zobligowane do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

12 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Uwaga hodowcy drobiu i innych ptaków!
Powiększ zdjęcie

OBOWIĄZKI DOROSŁYCH DZIECI WOBEC RODZICÓW czyli równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami

Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne.

10 stycznia 2017
Czytaj więcej o: OBOWIĄZKI DOROSŁYCH DZIECI WOBEC RODZICÓW czyli równy obowiązek opieki dzieci nad rodzicami
Powiększ zdjęcie

Będzie nowy samochód dla OSP Siekierczyn

Bardzo pozytywnie dla Gminy Siekierczyn zakończyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczącego zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w wyniku którego gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu nowego samochodu strażackiego typu lekkiego pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie.

5 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Będzie nowy samochód dla OSP Siekierczyn