Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przykładowa wizualizacja hali sportowej (Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych)

Plany inwestycyjne i rozwojowe Gminy Siekierczyn na 2024 rok

Podsumowując rok 2023 wspomniałem, że tegoroczny budżet Gminy Siekierczyn zaplanowany został proinwestycyjnie, prospołecznie, z ukierunkowaniem na dalszą poprawę jakości życia naszych mieszkańców oraz dalszy intensywny rozwój naszych miejscowości. Pomimo trwających w Ukrainie działań wojennych, wysokiej inflacji oraz rosnących cen energii, które w bezpośredni sposób wpływają na wydatki jakie gmina zobowiązana jest ponosić, liczę na to, że kolejne inwestycje na terenie naszej gminy uda się w pełni i sprawnie zrealizować.

Prace prowadzone będą w wielu obszarach. Poniżej przedstawiam te najważniejsze, które powstawać będą już wkrótce na Państwa oczach. Muszę też wspomnieć, że część z nich, jak np. budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest może finalnie - fizycznie, spektakularnie mniej widoczna, ale zapewnia ciągłość świadczenia podstawowych usług społecznych, jak m.in. dostawa wody naszym mieszkańcom. Gruntownej modernizacji poddanych zostanie wiele kolejnych odcinków dróg oraz przepraw mostowych na terenie całej gminy. W pierwszej kolejności pracami objęte zostaną inwestycje wymagające najpilniejszych interwencji, gdzie mieszkańcy od wielu lat oczekiwali na poprawę bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego. Te zadania realizowane będą dzięki wsparciu pozyskanemu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozpocznie się wkrótce budowa nowoczesnego obiektu remizy OSP w Rudzicy. Jest to inwestycja, która w sposób bezpośredni wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale też sąsiedniego powiatu zgorzeleckiego. Umożliwi to również wsparcie i prowadzenie działań ratowniczych na terenie gmin ościennych.

Dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpocznie się budowa lekkiej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Siekierczynie, co umożliwi nie tylko naszym pociechom uczestniczenie w atrakcyjnych lekcjach wychowania fizycznego, ale również prowadzenie aktywnego stylu życia pozostałym mieszkańcom naszej lokalnej społeczności, którzy po zajęciach lekcyjnych również będą mogli korzystać z infrastruktury obiektu i mobilnej strzelnicy.

By „oderwać” naszą młodzież od komputerów i telefonów oraz stworzyć miejsce do uprawiania sportu na świeżym powietrzu, gruntownej modernizacji poddane zostaną „Orliki” w Siekierczynie i Zarębie. Realizację tego zadania wsparto środkami pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki wzorowej współpracy z Sołectwem Rudzica modernizacji poddany zostanie plac zabaw, co umożliwi bezpieczną aktywność naszym najmłodszym pociechom, natomiast dla podniesienia bezpieczeństwa użytkowników na terenie kompleksu boisk sportowych w Nowej Karczmie wybudowany zostanie system monitoringu wizyjnego. Na terenie sołectwa Siekierczyn Górny powstanie tzw. „park kieszonkowy”, który będąc dopełnieniem zmodernizowanych wcześniej boisk i placu zabaw, da mieszkańcom naszej gminy miejsce bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków sołeckich Górnego Siekierczyna.  

Planujemy dalszą budowę nowych i modernizację istniejących punktów energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta będzie miała pozytywny wpływ na życie mieszkańców Gminy Siekierczyn w kilku wymiarach. Po pierwsze - bezpieczniej będzie można się poruszać gminnymi drogami. Po drugie - środki finansowe zaoszczędzone na opłatach związanych z rachunkami za energię elektryczną wykorzystane zostaną na realizację kolejnych inwestycji.

Remontu doczeka się aula środowiskowa w Zarębie, tzw. „Pod 35”.  Stworzone zostanie wielofunkcyjne miejsce dające możliwość przeprowadzania uroczystości gminnych, oświatowych i kulturalnych oraz spotkań i prób naszych lokalnych zespołów artystycznych, szkoleń, warsztatów i eventów, między innymi dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zaręby.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych rewitalizacji poddany zostanie również obiekt pałacowy w Zarębie, na terenie którego modernizacji poddana zostanie instalacja elektryczna oraz odnowione zostaną i odtworzone tynki oraz okładziny. Pozyskane promesy dotacji w kwocie niemal miliona złotych umożliwią realizację prac związanych z odtworzeniem wieży i dzwonnicy kościoła w Zarębie oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego kościoła w Rudzicy.

Jak Państwo widzicie, również w roku 2024 czeka nas ogrom pracy, a jej efekty usprawnią i ułatwią Państwu życie w wielu dziedzinach. Wyremontowane i dobrze oświetlone drogi pozwolą na bezpieczne i komfortowe dotarcie zarówno do pracy, jak i do szkoły. Rozbudowana sieć wodna i kanalizacyjna tworzy nowe możliwości zagospodarowania oraz wykorzystania nieruchomości na terenie naszej gminy, a zrewitalizowane i nowo wybudowane obiekty sportowe i rekreacyjne pozwolą Państwu na aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego z rodzinami i przyjaciółmi.

Budżet zaplanowany na wykonanie wyżej opisanych zadań to kwota ponad 18 milionów złotych, z czego prawie 15 milionów złotych stanowią środki zewnętrzne jakie udało się pozyskać. Różnicę pomiędzy powyższymi kwotami stanowią środki własne zabezpieczone w gminnym budżecie.

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę mógł liczyć na zaufanie, wsparcie i efektywną współpracę zarówno Radnych Rady Gminy Siekierczyn, dzięki którym możliwym jest realizowanie zaplanowanych działań, jak również wszystkich Państwa - Mieszkańców naszej gminy Siekierczyn.

Wójt Gminy Siekierczyn
Dariusz Furdykoń