Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Teren Rekreacyjno-Sportowy w Siekierczynie

Podsumowanie roku 2023 w Gminie Siekierczyn

Szanowni Państwo!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Siekierczyn! -

Kolejny rok za nami. Był to rok pełen trudnych wyzwań oraz ciężkiej i wytężonej pracy zarówno mojej, jak również zespołu ludzi pracujących pod moim kierownictwem. Pomimo tego, że jesteśmy jedną z mniejszych gmin naszego województwa, to jednak wytrwałość i determinacja w dążeniu do obranego celu, pozwoliła na zrealizowanie w ubiegłym roku wielu inwestycji, dzięki którym widocznie poprawiła się jakość życia oraz poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

Skromny budżet znacznie ogranicza nasze plany, jednak wysoka skuteczność i determinacja w podejmowanych działaniach, pozwoliły na pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwiły zrealizowanie planów inwestycyjnych przyjętych na 2023 rok. Wiele z Państwa z pewnością zastanawiało się, a być może nawet wątpiło, czy damy radę zrealizować tak ambitne plany. A jednak się udało i po raz kolejny pokazaliśmy, że CHCIEĆ TO MÓC! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mojemu i pracowników urzędu gminy na którego czele stoję, udało się wprowadzić w życie plany i zrealizować inwestycje, które początkowo wydawały się zbyt trudne do wykonania w napiętym terminowo harmonogramie.  

Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, na obszarze całej gminy udało się zmodernizować 22 odcinki dróg o łącznej długości ponad 4 500 m. Natomiast dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego, nową nawierzchnię zyskały kolejne trzy odcinki dróg o łącznej długości 1 900 m. Przedmiotem modernizacji nie była wyłącznie przebudowa konstrukcji nawierzchni, ale również pobocza, miejsca postojowe, dziesięć przepraw mostowych, elementy odwodnienia, przepusty, zjazdy oraz bariery ochronne, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo poruszania się gminnymi drogami. Głównym celem, jaki przyświecał mi w związku z realizacją inwestycji drogowych było umożliwienie bezpiecznego dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej, kultu religijnego, domostw oraz zapewnienie dostępu służbom komunalnym i ratowniczym. Jednocześnie, dla całościowego i kompleksowego rezultatu, na modernizowanych drogach uporządkowane zostały zdegradowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych.

Pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły też na wybudowanie 873 m wodociągu oraz 524 m kanalizacji, dzięki którym możliwa stała się dostawa wody zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również do ochrony przeciwpożarowej oraz umożliwiony został odbiór nieczystości sanitarnych miejscom dotychczas ich pozbawionych.

Kolejną inwestycją, niezmiernie ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest wybudowanie tylko w ubiegłym roku 134 nowych punktów oświetlenia energooszczędnego oraz modernizacja na LED 302 istniejących. Powstał również system monitoringu i redukcji mocy oświetlenia ulicznego dla wszystkich obwodów oświetleniowych oraz wymieniono linię kablową na odcinku długości 2 300 m w Siekierczynie. Dodatkową, wymierną korzyścią płynącą z przeprowadzenia wyżej opisanej modernizacji oświetlenia jest wygospodarowanie oszczędności w opłatach za energię elektryczną jakie ponosi gmina. Zaoszczędzone w ten sposób środki pozwolą na planowanie i realizację kolejnych prospołecznych inicjatyw na terenie naszej gminy.

W ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej wraz z likwidacją muru oraz budową oświetlenia ulicznego", wykonano przebudowę jezdni z utwardzeniem poboczy, likwidacją muru oporowego oraz pozostałości fundamentów budynku i uporządkowaniem terenu zielonego oraz budową energooszczędnego oświetlenia na odcinku drogi prowadzącej między innymi do siekierczyńskiego ośrodka zdrowia.

Gruntownie przebudowana została łazienka w zarębiańskim przedszkolu. Nowy blask otrzymają także łazienki Szkoły Podstawowej w Siekierczynie.

Kompleksowej modernizacji doczekała się Stacja Uzdatniania Wody. Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego od PSE S.A., wybudowano trwałą i niezawodną infrastrukturę instalacji fotowoltaicznej, sterowniczej i magazynu energii, pozwalające na poprawę bezpieczeństwa zasilania energetycznego i dostaw wody dla mieszkańców naszej gminy.

Wyremontowany został również Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, dzięki czemu naszym mieszkańcom stworzono funkcjonalne i zadbane miejsce do przeprowadzania uroczystości gminnych, oświatowych i kulturalnych oraz spotkań, prób, szkoleń, warsztatów i eventów. Poprawie uległa też funkcjonalność i atrakcyjność obiektu, ponieważ modernizacji poddany został podjazd dla osób niepełnosprawnych, dzięki czemu podniesiono bezpieczeństwo jego użytkowników. Zagospodarowano także znajdujący się przy budynku skwer zieleni, co pozwoliło na przywrócenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i stworzenie zewnętrznego miejsca aktywizacji społecznej w otoczeniu zieleni i elementów naturalnych.

Mieszkańcy Wyręby cieszyć się mogą zmodernizowanym boiskiem sportowym, które spełnia aktualnie najwyższe standardy, pozwalając na bezpieczną grę w siatkówkę, koszykówkę, badmintona lub tenisa ziemnego, zaś po grze odpocząć można pod odnowioną wiatą.

Wsparliśmy finansowo Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Jeziorna” w Siekierczynie, dzięki czemu udało się przywrócić do świetności zdegradowane boisko sportowe na terenie Górnego Siekierczyna. Finał tej inwestycji daje mi niezmierną satysfakcję, gdyż było to ostatnie z pozostających do rewitalizacji, zdegradowanych obiektów. Nie można oczywiście zapomnieć i o tym, że kompleksowej modernizacji poddany został plac zabaw znajdujący się przy ulicy Osiedlowej w Zarębie oraz boisko sportowe w Wesołówce.

W ubiegłym roku otworzyliśmy zmodernizowany obiekt rekreacyjno - sportowy w Siekierczynie. Rewitalizacja obiektu zdewastowanego siekierczyńskiego tzw. „basenu” była jedną z obietnic, jakie złożyłem Państwu ubiegając się o stanowisko Wójta Gminy Siekierczyn. Dzięki oddaniu do użytku tego obiektu mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać między innymi z: trampolin zewnętrznych, placu zabaw, skateparku, boiska do siatkówki plażowej, gry w boule, wiaty biesiadnej, miejsca ogniskowego i ścieżek biegowo-spacerowych. Na terenie obiektu powstał również budynek z salą taneczną, zapleczem i toaletami oraz infrastruktura oświetlenia, kanalizacyjno-wodociągowa, monitoring, miejsca postojowe i skwery odpoczynku oraz zieleni. Cały teren, dla podniesienia Państwa bezpieczeństwa został ogrodzony i objęty monitoringiem. Nowy obiekt rekreacyjno – sportowy stał się miejscem spotkań i uprawiania różnego rodzaju sportów nie tylko przez mieszkańców naszej gminy, ale całego regionu. Aktywnie spędzać czas wolny przyjeżdżają do nas mieszkańcy innych gmin powiatu lubańskiego oraz mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego. Dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom, obiekt ten stał się naszą atrakcją turystyczną. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby słowa uznania kierowane pod naszym adresem przez uczestników imprez sportowych organizowanych na terenie naszej gminy.

Koszt inwestycji wykonanych w 2023 roku na terenie Gminy Siekierczyn to kwota ponad 16 milionów zł, z czego pozyskane dofinansowania zewnętrzne to blisko 12 milionów 500 tysięcy zł.

Pomimo ogromnej ilości zrealizowanych w 2023 roku inwestycji, w dalszym ciągu mam mnóstwo planów i zamierzeń na przyszłość, dzięki którym mieszkańcom naszej gminy będzie żyło się lepiej.

Podsumowując, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w podejmowanych działaniach, bo bez Was wiele z wyżej opisanych inwestycji trudno by było zrealizować. Mam głęboką nadzieję, że i w tym roku będę mógł liczyć na wsparcie z Państwa strony, a rok 2024 będzie nie mniej owocny i obfitujący w przyjemne chwile wspólnych sukcesów, jak poprzedni.


Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń