Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkoła Podstawowa w Siekierczynie

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny: RPDS -  RPO WD 2014-2020. Oś Priorytetowa:  3 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmianę sposobu produkcji energii cieplnej. Pozostałymi celami są również: poprawa stanu zdrowia ludności zamieszkującej gminę i region, poprawa jakości powietrza, poprawa stanu biosfery, wód powierzchniowych, litosfery, zmniejszenie zjawisk erozji, promocja energooszczędności, wzrost atrakcyjności Gminy Siekierczyn, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zapobieganie zanieczyszczaniu atmosfery oraz występowania zmian klimatu.

W związku z powyższym w ramach zadania zostaną zrealizowane prace termomodernizacyjne w dwóch budynkach użyteczności publicznej wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Siekierczynie, które polegać będą między innymi na: modernizacji instalacji c.w.u.  i c.o., ocieplenie, montaż baterii wodooszczędnych dla c.w.u., wymiana grzejników i montaż zaworów termostatycznych dla c.o., wymiana oświetlenia na oprawy LED oraz wymiana kotła olejowego na pompy ciepła. Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego budynków oraz korzyści ekonomicznych, jak i ekologicznych. Obecne rozwiązania techniczne, ze względu na długi okres eksploatacji oraz technologie wykonania, nie spełniają norm w zakresie izolacji cieplnej i nie zapewniają właściwego komfortu cieplnego budynku. W ramach realizacji projektu planowane jest również zmniejszenie rocznego poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz spadek spadek emisji pyłów. Na powyższy cel nasza Gmina Siekierczyn pozyskała środki  w kwocie 1 556 355,44 zł. Wartość projektu 1 831 006,40 zł.

logotypy