Gmina Siekierczyn

Pomoc społeczna

OPIEKA SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie
59-818 Siekierczyn 296
tel.: 75 7221730,  kom. 572 174 319
e-mail: gops@siekierczyn.pl
http://www.gops.siekierczyn.pl
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siekierczynie

59-818 Siekierczyn 271
tel.: 75 7221730 lub centrala Urzędu Gminy
e-mail: gkrpa@siekierczyn.pl
http://www.gops.siekierczyn.pl