Zebranie wiejskie Sołectwa Siekierczyn Dolny - 14.07.2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2015

Sołtys Sołectwa Siekierczyn Dolny zaprasza Mieszkańców Sołectwa Siekierczyn Dolny na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie.

 

Tematem zebrania wiejskiego będzie między innymi :
1. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2015.
2. Sprawy różne.
UWAGA :
 Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/20 mieszkańców sołectwa uprawnionych
do głosowania.
 W przypadku braku wyżej wymienionej liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania
o godz. 18:30 w tym samym miejscu.
 Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu i może
podejmować prawomocne uchwały.

Sołtys
Sołectwa Siekierczyn Dolny
Przemysław Procajło