Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Nekrolog  

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Siekierczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

22 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiększ zdjęcie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Siekierczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

18 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o czasowych wyłączeniach prądu na terenie gminy Siekierczyn.

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu
Powiększ zdjęcie

Badania mammograficzne

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED zaprasza na badania, które wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.

11 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Badania mammograficzne
Powiększ zdjęcie

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wójt Gminy Siekierczyn zaprasza Mieszkańców Sołectw Gminy Siekierczyn na zebrania wiejskie, na których odbęda się  wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

10 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o czasowych wyłączeniach prądu na terenie gminy Siekierczyn.

9 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu
Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o czasowych wyłączeniach prądu na terenie gminy Siekierczyn.

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu
Powiększ zdjęcie

Przypominamy o podstawowych zasada bezpieczeństwa w użytkowaniu przewodów dymowych

Informuję i przypominam mieszkańcom gminy Siekierczyn o obowiązku przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w użytkowaniu przewodów dymowych,  spalinowych i wentylacyjnych. Apeluję o właściwą eksploatację wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach -  aby tym samym uniknąć  m. in. zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, wybuchem gazu oraz pożaru.

3 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Przypominamy o podstawowych zasada bezpieczeństwa w użytkowaniu przewodów dymowych
Powiększ zdjęcie

APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych
gospodarstw.

27 grudnia 2018
Czytaj więcej o: APEL do hodowców drobiu
Powiększ zdjęcie

Zakładanie i rejestracja kół gospodyń wiejskich

Dnia 29 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Wprowadzone regulacje mają ułatwić kołom gospodyń wiejskim uzyskać osobowość prawną, prowadzenie działalności zarobkowej i pozyskiwanie dotacji.

15 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zakładanie i rejestracja kół gospodyń wiejskich
Powiększ zdjęcie

Badanie satysfakcji wnioskodawców

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie  zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.

14 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Badanie satysfakcji wnioskodawców
Powiększ zdjęcie

Dotacja na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców - przedłużony termin składania ankiet

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Gmina Siekierczyn zamierza pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Dotacja na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców - przedłużony termin składania ankiet
Powiększ zdjęcie

Przerwa w dostawie wody

 W dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 13.00 w miejscowości Zaręba i Siekierczyn mogą wystąpić przerwy w dostawie wody z powodu awarii sieci wodociągowej.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Furdykoń

30 listopada 2018
Czytaj więcej o: Przerwa w dostawie wody
Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o czasowych wyłączeniach prądu na terenie gminy Siekierczyn.

29 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu
Powiększ zdjęcie

Płatność kartą u Inkasenta

Od dnia 28 listopada 2018 r. można będzie zapłacić rachunek za pobraną wodę i odprowadzone ścieki za pośrednictwem karty płatniczej. W ramach programu Polska Bezgotówkowa Gmina Siekierczyn otrzymała bezpłatnie mobilny terminal płatniczy. Zapraszamy do korzystania z nowej opcji płatności.

29 listopada 2018
Czytaj więcej o: Płatność kartą u Inkasenta
Powiększ zdjęcie

Informacja o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Siekierczyn Nr 1/1/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. informuję, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Siekierczyn będzie nieczynny. Wyznaczonym dodatkowym dniem pracy będzie dzień 15 grudnia 2018 r. (sobota).

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Furdykoń

29 listopada 2018
Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym od pracy
Powiększ zdjęcie

Informacja o godzinach urzędowania

W dniu dzisiejszym, tj. 23.11.218 r. Urząd Gminy Siekierczyn czynny będzię do godz. 14:30.

Wójt Gminy
Dariusz Furdykoń

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Informacja o godzinach urzędowania
Powiększ zdjęcie

Wyłączenia prądu

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze informuje o czasowych wyłączeniach prądu na terenie gminy Siekierczyn.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu
Powiększ zdjęcie

Trening systemu powszechnego ostrzegania

Informuje, że zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada 2018 r.) w ramach ćwiczeń pod kryptonimem RENEGADE-SAREX 18/II na terenie gminy Siekierczyn zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania polegający na wyemitowaniu akustycznego sygnału za pomocą syren sygnalizujących ogłoszenie i odwołaniu alarmu.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: Trening systemu powszechnego ostrzegania