„WzMOCnij swoje otoczenie”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

Chcielibyśmy się Wam pochwalić, że został już wyłoniony Wykonawca do Projektu „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią – oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie”, który wygraliśmy w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Została już podpisana umowa z Wykonawcą, który już niebawem rozpocznie prace związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym tzn. „basenu” w Siekierczynie i oczyszczeniu go, dzięki czemu będziemy mogli już w przyszłym roku korzystać z niego a wszystko dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Projekt - „WzMOCnij swoje otoczenie”, był to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Projekt „Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią - oczyszczenie zbiornika wodnego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Siekierczynie” pozwoli na oczyszczenie zbiornika wodnego i dostosowanie tego terenu do funkcji rekreacyjnej zgodnie z Lokalnym Planem Rewitalizacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

"Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl".

W załączeniu kilka zdjęć obrazujących sytuację jak to było przed.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie