Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 16 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Siekierczyn, pokój nr 12. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz  uczniom, którzy nie zamieszkają na terenie gminy Siekierczyn.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w danej szkole, zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu netto, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku ucznia pełnoletniego rodzic może złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego po przedstawieniu pełnomocnictwa lub upoważnienia.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie