Zbliża się obowiązek segregowania odpadów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2020

6 września 2019 r. zmienione zostały przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dostosowanie prawa miejscowego do jej przepisów musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, a więc do 6 września 2020 r. Jedną z najistotniejszych zmian będzie obowiązek segregowania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

O dokładnym terminie podjęcia stosownych uchwał przez naszą Radę Gminy i wprowadzeniu obowiązkowej segregacji będziecie Państwo informowani, jednak już teraz chcę przypomnieć o zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W świetle nowych przepisów każdy mieszkaniec będzie miał obowiązek segregowania odpadów na terenie swojej  nieruchomości. Podstawową zasadą jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy, zgodnie z poniższymi zasadami to: tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło oraz odpady biodegradowalne:

 

metal i plastik

 

szkło

 

papier

 

bio

 

zmieszane

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Siekierczyn, który znajduje się obok nieruchomości oznaczonej numerem 186E

Otwarty jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00 do godz. 13:00, a w miesiącach od kwietnia do października także w każdy poniedziałek w godz. od 8:00 – 15:30.

 

pszok

 

informacja

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Musimy pamiętać, że racjonalne gospodarowanie odpadami zaczyna się „u źródła”. Obowiązkiem każdego z nas jest dbanie o środowisko naturalne. Pierwszym „małym – WIELKIM krokiem” z punktu widzenia ochrony środowiska jest  selektywna zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio na terenie własnej nieruchomości.

Wójt Gminy

Dariusz Furdykoń

Galeria

  • Powiększ zdjęcie