Grant na zakup laptopów dla szkół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

W dniu 20 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Siekierczyn podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzeniu grantu (dotacji) na zakup 22 laptopów. Zakup będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące, realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zakupione laptopy zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej w Zarębie i Szkoły Podstawowej w Siekierczynie. Komputery będą służyć zarówno dzieciom, jak i nauczycielom. Będą one przeznaczone do prowadzenia edukacji w modelu zdalnym nauczania.

Wójt Gminy

Dariusz Furdykoń

logotyp

Galeria

  • Powiększ zdjęcie