Środki ochrony osobistej dla mieszkańców Gminy Siekierczyn

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2020

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego samorządy znalazły się w obliczu konieczności zapewnienia środków ochrony osobistej ze środków własnych zarówno dla służb wodno-kanalizacyjnych, straży pożarnych, ośrodków pomocy społecznej, szkół podstawowych i wielu innych na co dzień zaangażowanych w niesienie realnej pomocy i wsparcia osobom potrzebujących, jak również do dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej (placów zabaw, przystanków, szkół, przedszkoli, świetlic itp.).

Własnymi siłami staramy się podołać narastającym potrzebom i brakom środków. Często są to metody dalekie od profesjonalizmu podmiotów doświadczonych w dziedzinie chemii.

Dlatego tym bardziej cieszy możliwość przekazania Państwu informacji, że udało mi się pozyskać potrzebne maseczki oraz środki do dezynfekcji, które będą służyły zabezpieczeniu przestrzeni publicznej służącej  wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy, pracownikom Urzędu Gminy oraz jej jednostkom organizacyjnym.

W tym bardzo trudnym okresie uzyskaliśmy również wydatną pomoc od Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie, który nieodpłatnie przekazał maseczki ochronne dla mieszkańców Naszej Gminy. Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność osobom osadzonym, których zaangażowanie przyczyniło się do zabezpieczenia naszych mieszkańców w środki ochrony bezpośredniej  oraz złożyć podziękowania dla Dyrektora Zakładu Karnego, który zdecydował o przekazaniu maseczek właśnie naszej gminie.

Maseczki ochronne są obecnie rozdysponowywane i sukcesywnie dostarczane mieszkańcom przez druhów z OSP w Siekierczynie i OSP w Rudzicy, którzy swoją pracę i bezinteresowne zaangażowanie kierują dla dobra nas wszystkich.

Szereg osób, pracowników Urzędu Gminy i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyło przy przygotowaniu pakietów z maseczkami.

W dobie pandemii każda pomoc ma ogromną wagę i szczególne znaczenie.

Za to wszystko kieruję do nich wielkie – DZIĘKUJĘ!

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                           Dariusz Furdykoń

Poniżej krótka fotorelacja

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie