Pierwszy etap oczyszczania akwenu wodnego w Siekierczynie zakończony!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2019

Zakończył się pierwszy etap oczyszczania zbiornika wodnego na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie. Prace zrealizowała Gmina Siekierczyn dzięki grantowi pozyskanemu w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Teren, na którym znajduje się dawne kąpielisko to popularne w gminie i ogólnodostępne miejsce wypoczynku na świeżym powietrzu. Od kilku lat mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę rewitalizacji istniejącego obiektu. Inicjatywa była najczęściej zgłaszana na etapie opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siekierczyn na lata 2017-2023”. Dzięki pozyskanemu w konkursie grantowi możliwe było przeprowadzenie prac pierwszego etapu rewitalizacji tego miejsca. Ważnym elementem tego projektu, uwzględnionym przez kapitułę konkursu, jest zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich w zakresie ich oferty wypoczynkowej.

Bezpośrednimi beneficjentami inicjatywy gminy i PSE są mieszkańcy – około pięć tysięcy osób. Rewitalizacja obiektu poprawi komfort lokalnej społeczności, zwiększając atrakcyjność wydarzeń sportowych i kulturalnych, m.in. „Biegu po Siekierkę”, rajdów rowerowych, obchodów z okazji „Dnia Dziecka” oraz „Pikniku motocyklowego”.

Partnerami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jeziorna”, lokalne Towarzystwo Cyklistów „Orzeł” w Siekierczynie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Siekierczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie Gminy Siekierczyn PSE realizują projekty inwestycyjne związane z budową dwóch linii 400 kV: relacji Mikułowa - Czarna oraz relacji Mikułowa - Świebodzice. Dzięki tym inwestycjom możliwa będzie poprawa pewności zasilania obszarów południowo-zachodniej części kraju.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie